2018 metai

2018-11-26 TEIKIMAS NR. 1-16(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-10-19 POTVARKIO NR. 8P-85 „DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ BEI 2018-11-19 POTVARKIO NR. 8P-113 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ DIREKTORIAUS PAVADAVIMO” PANAIKINIMO

2018-10-15 TEIKIMAS NR. 1-15(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-07-20 POTVARKIO NR. 8P-57 „DĖL LEIDIMO D. L. DIRBTI KREPŠINIO TRENERIU” 2 PUNKTO PAKEITIMO (PANAIKINIMO)"

2018-10-11 TEIKIMAS NR. 1-14(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-30 SPRENDIMO NR. K-212 ,,DĖL  VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-10-09 TEIKIMAS NR. 1-13(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-131 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-10-09 TEIKIMAS NR. 1-12(1.18) "DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-19 SPRENDIMO NR. T1-210 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO"

2018-10-05 TEIKIMAS NR. 1-11(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-09-27 ĮSAKYMO NR. DV-1189 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2018 M. EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SPALIO -GRUODŽIO MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ 1. 2. PAPUNKČIO PANAIKINIMO (PAKEITIMO)"

2018-06-18 TEIKIMAS NR. 1-10(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO"

2018-06-18 TEIKIMAS NR. 1-9(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-05-15 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-04-25 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-08 SPRENDIMO NR. 5TS-387 „DĖL GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ,PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PANAIKINIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-18 SPRENDIMU NR. 5TS-1489, PAKEITIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-31 SPRENDIMU NR. T-VII-1181, PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-4(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-02 SPRENDIMO NR. K-79 ,,DĖL  NEPANAUDOTŲ ALYTAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO LĖŠŲ  PINIGINEI  SOCIALINEI  PARAMAI SKAIČIUOTI  IR  MOKĖTI  PANAUDOJIMO TVARKOS  APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO"

2018-02-12 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-30 SPRENDIMO NR. K-153 ,,DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO“

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-29