2018 metai

2018-05-15 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-04-25 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-08 SPRENDIMO NR. 5TS-387 „DĖL GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ,PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PANAIKINIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-18 SPRENDIMU NR. 5TS-1489, PAKEITIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-31 SPRENDIMU NR. T-VII-1181, PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-4(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-02 SPRENDIMO NR. K-79 ,,DĖL  NEPANAUDOTŲ ALYTAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO LĖŠŲ  PINIGINEI  SOCIALINEI  PARAMAI SKAIČIUOTI  IR  MOKĖTI  PANAUDOJIMO TVARKOS  APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO"

2018-02-12 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-30 SPRENDIMO NR. K-153 ,,DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO“

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15