2017 metai

 

2017-12-05 TEIKIMAS NR. 1-15(118) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-28 SPRENDIMU NR. T-VIII-634 PATVIRTINTŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO"

2017-10-13 TEIKIMAS NR. 1-14(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-289 ,,DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ“ PANAIKINIMO"

2017-10-05 TEIKIMAS NR. 1-13(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-259 ,,DĖL PRITARIMO ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO

2017-09-08 TEIKIMAS NR. 1-12(1.18) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-19 SPRENDIMO NR. T-VII-641  „DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PANAIKINIMO"

2017-09-08 TEIKIMAS NR. 1-11(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-26 SPRENDIMO NR. 5TS-732  „DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PANAIKINIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 1-10(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-14 SPRENDIMU NR. 5TS-1061 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 1-9(1.18) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-22 SPRENDIMU NR. T-VI-826 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO"

2017-06-09 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL VALKININKŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-218 1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2017-04-20 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-04 SPRENDIMO NR. K-14 ,,DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2017-04-14 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. 5TS-621, PAKEITIMO"

2017-04-14 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO"

2017-04-05 TEIKIMAS NR. 1-4(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2017-02-06 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-12 ĮSAKYMO NR. DV-1229 "DĖL UAB "AKMĖ" 2016 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ SUMOKĖJIMO 2016 - 2017 METAIS GRAFIKO TVIRTINIMO" PANAIKINIMO"

2017-01-30 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-09 ĮSAKYMO NR. DV-1046 ,,DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) ĮRENGINIŲ ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR PERTVARKYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO"

2017-01-12 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-15