2019-04-02 TEIKIMAS NR. 1-9(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-12 ĮSAKYMO NR. 10V-130 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ, GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) ŠEIMŲ, ŠEIMYNŲ IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJŲ, SUTINKANČIŲ PRIIMTI LIKUSĮ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKĄ BET KURIUO PAROS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2019-03-08 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ 4 PUNKTO PAKEITIMO  AR PANAIKINIMO"

2019-03-07 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS, PATVIRTINTOS  LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-07-29 SPRENDIMO NR. 5TS-615 1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2019-03-06 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. 10V-1197 1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2019-03-01 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-12 ĮSAKYMO NR. DV-1264 1.3. PAPUNKČIU, PAKEITIMO"

2019-03-01 TEIKIMAS NR. 1-4(1.19) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS, PATVIRTINTOS  VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-28 SPRENDIMO NR. T-VIII-107 1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2019-02-18 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS  RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-04  SPRENDIMO NR. K-13 ,,DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“  1 PUNKTU,  PAKEITIMO

2019-02-18 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS, PATVIRTINTOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-18  SPRENDIMO NR. K-69  1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2019-01-14 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002-04-25 SPRENDIMO NR. T-49 ,,DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO‘‘ PANAIKINIMO"

 

2018-11-26 TEIKIMAS NR. 1-16(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-10-19 POTVARKIO NR. 8P-85 „DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ BEI 2018-11-19 POTVARKIO NR. 8P-113 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS (duomenys neskelbtini) DIREKTORIAUS PAVADAVIMO” PANAIKINIMO

2018-10-15 TEIKIMAS NR. 1-15(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-07-20 POTVARKIO NR. 8P-57 „DĖL LEIDIMO (duomenys neskelbtini) DIRBTI KREPŠINIO TRENERIU” 2 PUNKTO PAKEITIMO (PANAIKINIMO)"

2018-10-11 TEIKIMAS NR. 1-14(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-30 SPRENDIMO NR. K-212 ,,DĖL  VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-10-09 TEIKIMAS NR. 1-13(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-131 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-10-09 TEIKIMAS NR. 1-12(1.18) "DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-19 SPRENDIMO NR. T1-210 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO"

2018-10-05 TEIKIMAS NR. 1-11(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-09-27 ĮSAKYMO NR. DV-1189 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 2018 M. EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SPALIO -GRUODŽIO MĖN. VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ 1. 2. PAPUNKČIO PANAIKINIMO (PAKEITIMO)"

2018-06-18 TEIKIMAS NR. 1-10(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO"

2018-06-18 TEIKIMAS NR. 1-9(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-05-15 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-04-25 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-08 SPRENDIMO NR. 5TS-387 „DĖL GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ,PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PANAIKINIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-18 SPRENDIMU NR. 5TS-1489, PAKEITIMO"

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-31 SPRENDIMU NR. T-VII-1181, PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-4(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-02 SPRENDIMO NR. K-79 ,,DĖL  NEPANAUDOTŲ ALYTAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO LĖŠŲ  PINIGINEI  SOCIALINEI  PARAMAI SKAIČIUOTI  IR  MOKĖTI  PANAUDOJIMO TVARKOS  APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2018-02-27 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO"

2018-02-12 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-30 SPRENDIMO NR. K-153 ,,DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO“

 

2017-12-05 TEIKIMAS NR. 1-15(118) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-28 SPRENDIMU NR. T-VIII-634 PATVIRTINTŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO"

2017-10-13 TEIKIMAS NR. 1-14(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-289 ,,DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ“ PANAIKINIMO"

2017-10-05 TEIKIMAS NR. 1-13(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-259 ,,DĖL PRITARIMO ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO

2017-09-08 TEIKIMAS NR. 1-12(1.18) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-19 SPRENDIMO NR. T-VII-641  „DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PANAIKINIMO"

2017-09-08 TEIKIMAS NR. 1-11(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-26 SPRENDIMO NR. 5TS-732  „DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PANAIKINIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 1-10(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-14 SPRENDIMU NR. 5TS-1061 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 1-9(1.18) "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-22 SPRENDIMU NR. T-VI-826 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO"

2017-06-09 TEIKIMAS NR. 1-8(1.18) "DĖL VALKININKŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO, PATVIRTINTO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-218 1 PUNKTU, PAKEITIMO"

2017-04-20 TEIKIMAS NR. 1-7(1.18) "DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-04 SPRENDIMO NR. K-14 ,,DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2017-04-14 TEIKIMAS NR. 1-6(1.18) "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. 5TS-621, PAKEITIMO"

2017-04-14 TEIKIMAS NR. 1-5(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO"

2017-04-05 TEIKIMAS NR. 1-4(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2017-02-06 TEIKIMAS NR. 1-3(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-12 ĮSAKYMO NR. DV-1229 "DĖL UAB "AKMĖ" 2016 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ SUMOKĖJIMO 2016 - 2017 METAIS GRAFIKO TVIRTINIMO" PANAIKINIMO"

2017-01-30 TEIKIMAS NR. 1-2(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-09 ĮSAKYMO NR. DV-1046 ,,DĖL PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) ĮRENGINIŲ ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR PERTVARKYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO"

2017-01-12 TEIKIMAS NR. 1-1(1.18) "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-14