2018 metai

2018-10-11 REIKALAVIMAS NR. 2-36 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 59 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-10-09 REIKALAVIMAS NR. 2-35 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-10-09 REIKALAVIMAS NR. 2-34 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-10-09 REIKALAVIMAS NR. 2-33 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-08-20 REIKALAVIMAS NR. 2-32(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-08-01 REIKALAVIMAS NR. 2-31(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-08-01 REIKALAVIMAS NR. 2-30(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-08-01 REIKALAVIMAS NR. 2-29(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-08-01 REIKALAVIMAS NR. 2-28(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-06-22 REIKALAVIMAS NR. 2-27(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 37 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

2018-05-22 REIKALAVIMAS NR. 2-26(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-05-22 REIKALAVIMAS NR. 2-25(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO1 DALIES 1, 2 IR 4 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-05-07 REIKALAVIMAS NR. 2-24 (1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-05-07 REIKALAVIMAS NR. 2-23 (1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-05-07 REIKALAVIMAS NR. 2-22(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-21(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-20(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-19(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-18(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

 2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-17(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO" 

 2018-05-03 REIKALAVIMAS NR. 2-16(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO" 

2018-04-17 REIKALAVIMAS NR 2-15(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-04-10 REIKALAVIMAS NR. 2-14(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO" 

 2018-04-10 REIKALAVIMAS NR. 2-13(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO" 

2018-02-26 REIKALAVIMAS NR. 2-12(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO,PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK – 1019 ,,DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO‘‘, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-02-21 REIKALAVIMAS NR. 2-11(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO"

2018-02-21 REIKALAVIMAS NR. 2-10(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-02-12 REIKALAVIMAS NR. 2-9(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-02-08 REIKALAVIMAS Nr. 2-8(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-01-15 REIKALAVIMAS NR. 2-7(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-15 REIKALAVIMAS NR. 2-6(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-5(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-4(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-3(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-01-08 REIKALAVIMAS NR. 2-2(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-08 REIKALAVIMAS NR. 2-1(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-19