2018 metai

2018-02-21 REIKALAVIMAS NR. 2-11(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO"

2018-02-21 REIKALAVIMAS NR. 2-10(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-02-12 REIKALAVIMAS NR. 2-9(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-02-08 REIKALAVIMAS Nr. 2-8(1.19) "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004-06-25 ĮSAKYMU NR. ISAK - 1019, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2018-01-15 REIKALAVIMAS NR. 2-7(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-15 REIKALAVIMAS NR. 2-6(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-5(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-4(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-01-11 REIKALAVIMAS NR. 2-3(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-01-08 REIKALAVIMAS NR. 2-2(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-01-08 REIKALAVIMAS NR. 2-1(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 351 STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-22