2017 metai

2017-10-20 REIKALAVIMAS NR. 2-29(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 8 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-10-13 REIKALAVIMAS NR. 2-28(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 37 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

2017-09-25 REIKALAVIMAS NR. 2-27(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14  STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO,  20 STRAIPSNIO 2 DALIES 4 PUNKTO IR 35 STRAIPSNIO 6 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-09-18 REIKALAVIMAS NR. 2-26(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO 1 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

2017-09-07 REIKALAVIMAS NR. 2-25(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO"

2017-09-05 REIKALAVIMAS NR. 2-24(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO"

2017-09-05 REIKALAVIMAS NR. 2-23(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO"

2017-05-09 REIKALAVIMAS NR. 2-22(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-05-09 REIKALAVIMAS NR. 2-21(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-05-09 REIKALAVIMAS NR. 2-20(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-04-14 REIKALAVIMAS NR. 2-19(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-03-07 REIKALAVIMAS NR. 2-18(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-03-07 REIKALAVIMAS NR. 2-17(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-03-07 REIKALAVIMAS NR. 2-16(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 IR 5 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-03-03 REIKALAVIMAS NR. 2-15(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO  33 STRAIPSNIO 2, 9, 10, 14 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-03-01 REIKALAVIMAS NR. 2-14(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-03-01 REIKALAVIMAS NR. 2-13(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-02-20 REIKALAVIMAS NR. 2-12(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-02-20 REIKALAVIMAS NR. 2-11(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-02-02 REIKALAVIMAS NR. 2-10(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-02-01 REIKALAVIMAS NR. 2-9(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-02-01 REIKALAVIMAS NR. 2-8(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 9, 10, 14 DALIŲ ĮGYVENDINIMO"

2017-01-31 REIKALAVIMAS NR. 2-7(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-01-30 REIKALAVIMAS NR. 2-6(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-01-27 REIKALAVIMAS NR. 2-5(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 2-4(1.19) "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 1 PUNKTU, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 2-3 "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 1 PUNKTU, 7 PUNKTO VYKDYMO"

2017-01-18 REIKALAVIMAS NR. 2-2(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOJE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO"

2017-01-17 REIKALAVIMAS NR. 2-1(1.19) "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO ĮGYVENDINIMO"

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-11