Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-03-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-03-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-03-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas

II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-06-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas

III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-09-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-09-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas

IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-12-31 ataskaita

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2017-12-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-18